John Howard Griffin: ČERNÝ JAKO JÁ

rozepsáno | † 02. 11. 2008 | kód autora: 7AI
Kategorie: publicistické (publicisticko - beletristické) Autor: John Howard Griffin se narodil 16. června 1920 v Dallasu (Texas). Studoval francouzštinu a literaturu na univerzitě v Poitiers (Francie) a medicínu. V 19 letech coby medik pracoval u francouzské armády, později sloužil 3 a čtvrt roku v americké armádě, kde dostal medaili za statečnost. V letech 1947 - 1957 byl slepý (o tomto období se mi nepodařilo zjistit nic bližšího). V roce 1952 konvertoval ke katolicismu. Roku 1959 uskutečnil experiment, který popsal ve své nejznámější knize Černý jako já. Celý život byl přesvědčený demokrat. Za své práce, které se vesměs věnují společenským problémům, byl oceněn cenou Pacem in terris (lat. Mír na Zemi). Zemřel 9. září 1980 na komplikace diabetu, kterým trpěl od mládí. Dílo: The devil rides outside (1952), Nuni (1956), Land of the high sky (1959), Black like me (1961), The church and the black man (1969), A time to be human (1977). Černý jako já je, pokud vím, jeho jedinou knihou, která byla přeložena do češtiny.  

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky lide-spolecnost

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.